Добре дошли в нашия магазин!

Количка

0 артикула
 • Меню

Защита на личните данни GDPRПолитика за поверителност

I. Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание


От 25 май 2018 година в България започна прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ТБ ЕЛИТГРУП ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са: 

 1. Да ви информираме какви данни използваме.
 2. Да ви информираме защо ги използваме.
 3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги.
 4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.
 5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес. 

II. Администратор

Администратор по смисъла на GDPR е ТБ ЕЛИТГРУП ЕООД , ЕИК 200477199, със седалище и адрес на управление: ул.Цар Симеон 312, София. 

Можете да се свържете с нас на мейл kafepromocia@gmail.com  

III. Какви данни събираме ние


ТБ ЕЛИТГРУП ЕООД събира от потребителите следната информация:

Име и фамилия, телефон за контакт, email (електронна поща), адрес за доставка, данни за дружество (когато тези данни могат да доведат до пряка или непряка идентификация на едно лице), град и пощенски код, IP адрес, Информация от кукита (cookies);

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Някои от бисквитките са необходими за нормалното функциониране на www.kafepromocia.com, а други, за да направим по-приятно използването на уеб сайта ни. Можете да контролирате тези бисквитки, които подобряват потребителското изживяване, чрез функцията „управление на данните и бисквитките“.


IV. За какви цели използваме Вашите данни

Целите на обработването са, както следва: 

 1. Обработване на Вашата поръчка и осъществяването на доставка на желаните от Вас продукти; 

 1. Обработване и отговаряне на Ваши запитвания във връзка с услугите, които предоставяме; 

 1. За да получавате предложения за нашите продукти и актуални промоции, което може да представлява директен маркетинг;   

Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг - предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че ТБ ЕЛИТГРУП ЕООД е дружество с търговска цел, продаващо реклама и реализира печалба по този начин без да накърнява интересите на субектите на данни. За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.


V. На какво основание обработваме Вашите лични данни

ТБ ЕЛИТГРУП ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от GDPR – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за изпълнение на договора за покупко-продажба на кафе и други стоки, по който Вие сте страна, както и на основание чл. 6, ал. 1 „е“ – за да следваме нашите легитимни интереси.


VI. На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на някоя от следните категории лица:

1. Куриерски и спедиторски компании – за да осъществим доставката на желаната от Вас стока;

2. Наши доставчици на услуги (като например счетоводни компании, които да издадат фактура или осъществят други действия във връзка с нашите данъчни и/или счетоводни задължения);

3. Компетентни държавни органи – след като се уверим, че е спазена процедурата за поискването на съответната информация.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.). 

VII. Защита на информацията

Вашите лични данни се съхраняват:

На електронен носител – на сървъри, които притежават необходимите технически мерки за защита, включително защита от зловреден софтуер, криптиране, както и съответната физическа защита.

На хартиен носител – в метални шкафове, достъпът до които е ограничен и може да бъде осъществяван само от надлежно оправомощени лица. 

VIII. Прехвърляне на данни

Ние не изпращаме предоставените от вас данни в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. 

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.SPrivacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори.

IX. Колко време съхраняваме информацията

Съхраняваме Вашите лични данни за срока, необходим за изпълнението на Вашата поръчка, както и 6 (шест месеца) след това.

Молим да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Молим да имате предвид, че част от Вашите лични данни се съдържат в други носители на счетоводна информация, което налага съгласно изискванията на Закона за счетоводството да бъдат съхранявани за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

X. Права на субектите на данни според GDPR 

 1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. 

 1. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 1. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 

 1. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване. 

 1. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. 

 1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg). 

XI. Оттегляне на съгласие

Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно.

Моля да имате предвид, че при оттегляне на съгласието си по отношение на част от данните Ви, може да ни попречи да Ви предоставяме изцяло или част от нашите услуги. 

XII. Извършване на профилиране

Бихме искали да Ви уведомим, че при използване на нашите услуги ние не извършваме профилиране.